Program za ordinacije

Jednostavan i brz rad
Prilagođen domaćem tržištu
MKB-10 baza dijagnoza
Višekorisnički rad

 

Intercomp Program za ordinacije je efikasan program za sve vrste medicinskih ordinacija sa MKB-10 šifrarnikom, evidencijom pacijenata, nalaza, dijagnoza, upravljanjem termina i najava pacijenata. 

Jednostavno upravljanje ordinacijom


 

Program omogućava jednostavno upravljanje i organizaciju u Vašoj ordinaciji, olakšavajući sve aspekte svakodnevnog rada. Jednostavno printajte kartone Vaših pacijenata, gdje će te imati svu historiju nalaza i dijagnoza za pacijenta. Najave koje imate možete emailom proslijediti doktori i/ili pacijentu. Vaši ljekari će vidjeti samo one najave koje su dodijeljenje njima. Kroz program jednostavno možete unijeti labartorijske nalaze, a onda će program sam obilježiti one koje nisu u normalnim vrijednostima. A kad završite sa nekim pacijentom njegov nalaz je moguće prenijeti u završene, ili čak u arhivu, što će Vam pomoći da imate bolju organizaciju i preglednost. 

 

MKB-10 šifrarnik dijagnoza


Kako bi standardizirali dijagnoze koristimo MKB-10 šifrarnik, na četiri jezika - Bosanski, Latinski, Engleski i Njemački. Uvelike olakšava naknadnu analizu ustanovljenih dijagnoza i terapija pacijentima ukoliko su doktori dodijeljvali dijagnoze po šifrarniku. 

 

Kartoteka pacijenta i analize


 

Jednim klikom možete vidjeti historiju pacijenta, njegove dijagnoze i terapije. Onda to jednostavno možete isprintati ili emailom poslati Vašem doktoru ili pacijentu. 

 

 

Izdavanje računa


 

Program je spreman za spajanje na podržane fiskalne uređaje, i sada vrlo jednostavno možete isprintati fiskalni račun i A4 fakturu Vašim pacijentima! 

 

Višekorisnički rad


 

Vaši ljekari kao i administratori mogu istovremeno koristiti program. Pojedinačno ljekari mogu vidjeti samo ono što je njima bitno i vezano za njihove pacijente. Također, aplikaciju je preko VPN-a moguće koristiti i preko interneta.