Skraćeno uputstvo za Tremol M20


Ovo je skraćeno uputstvo za Tremol M20 kase koje je priremio Intercomp d.o.o. Visoko
Pogledajte također: Ponuda fiskalnih kasa­­

Funkcijske tipke

U svim podizbornicima programiranja tipka    prekida operaciju i vraća u prethodni izbornik.

Koristite    i   tipke za pomicanje izbornika i odabir funkcije.
U podizbornicima za stavke: plaćanja, porezne stope, odjeljenja, artikli, operatori, tipke   i   se koriste za izbor stavki po redoslijedu. Koristeći    i    tipki pomiče se parameter stavke.

Tabela funkcionalnih tipki u načinu programiranja naziva

Funkcija Tipka
Pomjera kursor jedno mjesto lijevo   
Pomjera kursor jedno mjesto desno    
Umetnuti znak (Insert)   
Izbrisati znak (Delete)   
Backspace   
Vrati se na početak (Home)   
Pozicioniraj se na kraj (End)   
Enter   

Unos znakova

Funkcija Tipka
Prebacivanje između malih slova, velikih slova
abc, Abc, ABC, 123
  
 : . , ? ! ' “ # $ % & @    
Prebacivanje između bosanskih i latinskih slova
BOS, LAT
  

 

Mijenjanje cijene i naziva artikla

 

Korak 1.


Pritiskanjem tipke  krećemo se kroz izbornike

               

Na ekranu će biti prikazano

Podešavanje 

1 - 9 

Korak 2.


Potom ćemo na kasi pritisnuti broj  

 

Dobit ćemo

Artikal 0001

Cijena xx.xxx,xx

 

Sa tipkama lijevo   i desno    krećemo se kroz šifre artikala. Ako želimo odmah otići na željenu šifru, ukucaćemo broj šifre artikla i tipku   

Sa tipkama    i  pozicioniramo se na željeni dio artikla koji želimo promijeniti. Tipka   ispisuje informacije o artiklu

Korak 3.


Kada ste se pozicionirali na dio koji želite promijeniti pritisnemo   , unosimo ili odaberemo vrijednosti koje želite i ponovo pritisnete  

 ​​​​​​ 

Dodavanje partnera

Korak 1.


Pritiskanjem tipke  krećemo se kroz izbornike

               

Na ekranu će biti prikazan izbornik 

Korak 2.


Potom ćemo na kasi pritisnuti broj  

Isto možemo uraditi i sa tipkama gore    i dolje  , pozicionirati se na željeni izbor i pritisnuti   

 

Sa tipkama lijevo   i desno    krećemo se kroz šifre kupaca. Ako želimo odmah otići na željenu šifru, ukucaćemo broj šifre kupca i tipku   

Sa tipkama    i  pozicioniramo se na željeni dio koji želimo promijeniti. Sa tipkom    ulazimo u dio gdje možete izmijeniti ili dodati podatke. 

 

Prodaja
 

Funkcijske tipke

 

Funkcija Tipka
Brisanje greške  
 Registrirajte popust / dodatak s postotkom dok ste u računu     i    
Registrirajte prodaju od artikla 1 do 7    do  
Registrirajte prodaju od artikla 8 do 14

 

  do  

Nakon ispisanog računa, duplicira prethodno otkucani račun   

 

Računi prema pravnim licima, fakture

 

Korak 1.


 

Pritišćemo   dok ne dođemo do PRODAJA  pa ukucamo    i   

Za dodavanje kupca (pravnog ili fizičkog lica) kojem hoćemo prodati nešto pritisnut ćemo   
   
Ako kupca nemamo unesenog u kasi, unosimo ga prema uputstvu na Dodavanje partnera

Kasa nam traži da ukucamo šifru partnera kojeg imamo u bazi ili da ga odaberemo sa tipkama INV ↑ i REF ↓

Nakon što smo odabrali šifru partnera, potvrđujemo ga sa:  


Korak 2.

Spremni smo da kucamo željene artikle ili uslugu prema našem partneru.

Ako radite sa ARTIKLIMA princip prodaje je sljedeći:

 →   →    

Primjeri:

Ako znate šifru artikla

Ako imate programiran artikal na šifri 3 i želite prodati 2 komada tog artikla, ukucali biste

 →   →   → 

Ako ne znate šifru artikla

Koristite pretragu prije tipke

 →    → sa tipkama / pronađemo artikal →  

Ako želite promijeniti cijenu u toku kucanja koristite sljedeći niz: 

   →   →    

Primjeri:

Ako znate šifru artikla

Ako imate programiran artikal na šifri 3 i želite otkucati 2 komada tog artikla, ali želite mu promijeniti cijenu na 50 KM, ukucali biste:

  →   →    →  →  

Ako ne znate šifru artikla

Koristite pretragu prije tipke

  →   →    →  sa tipkama / pronađemo artikal →  

 

Na papir će djelomično izaći račun. Ako želite više stavki, ponavljate gore navedeni slijed operacija.

Ako želite znati međuzbir prije potvrđivanja načina plaćanja pritisnite →   
Ako želite poništiti ukucani artikal pritisnite →  

Ako radite račun u veleprodaji, a kasa vam je programirana na princiupu broj artikla = broj fakture, i na računu navodite ukupni iznos fakture kao „STAVKE PO RN:“, princip je sljedeći:

 →  →   →   

Primjer:

Ako imate programiran naziv fakture "Stavke po RN: 1" na broju 1 i želite napraviti račun na 1.000 KM ukucali biste:

         →   


Korak 3.


Na papir će izaći stavke koje smo otkucali, kao i iznos fakture na ekranu kase. Ako su iznosi ispravni i smatrate da je sve uredu
Potvrđujemo račun sa tipkom
 

   za virmansko plaćanje  (preko banke)
    za plaćanje preko kartice
  za gotovinsko plaćanje

 

Prodaja za gotovinu

 

Korak 1.


  → →    → 

Na ekranu ćemo dobiti

0,00

Korak 2.


Spremni smo da kucamo željene artikle ili uslugu prema našem partneru.

Ako radite sa artiklima ili uslugom princip prodaje je sljedeći:

 →   →    

Primjeri:

Ako znate šifru artikla

Ako imate programiran artikal na šifri 3 i želite prodati 2 komada tog artikla, ukucali biste

 →   →  → 

Izdajem račun za uslugu programiranu na šifri 1 koja ima unaprijed programiranu cijenu, ukucali biste:

 →  

Ako ne znate šifru artikla

Koristite pretragu prije tipke 

 →    → sa tipkama / pronađemo artikal →  

Ako želite promijeniti cijenu u toku kucanja koristite sljedeći niz: 

   →   →     

Primjeri:

Ako znate šifru artikla

Ako imate programiran artikal na šifri 3 i želite otkucati 2 komada tog artikla, ali želite mu promijeniti cijenu na 50 KM, ukucali biste:

  →   →     →  →  

Izdajem račun za uslugu programiranu na šifri 1 i želim naplatiti 100 KM, ukucali biste:

      →  →  

Ako ne znate šifru artikla

Koristite pretragu prije tipke 

  →   →    →  potom sa tipkama / pronađemo artikal →  

Izdajem račun za uslugu programiranu na šifri 1 i želim naplatiti 100 KM bez obzira koja cijena je programirana u kasi, ukucali biste:

      →    potom sa tipkama / pronađemo artikal →  

 

 

Na papir će djelomično izaći račun. Ako želite više stavki, ponavljate gore navedeni slijed operacija.

Ako želite znati međuzbir prije potvrđivanja načina plaćanja pritisnite →   
Ako želite poništiti ukucani artikal pritisnite →  


Korak 2.


Pritišćemo  za gotovinsko plaćanje. Na papir će izaći stavke koje smo otkucali, kao i iznos fakture na ekranu kase.

Ako je druga vrsta plaćanja u pitanju, račun završavate sa 
 

   za virmansko plaćanje  (preko banke)
    za plaćanje preko kartice

 

Kako stornirati stavku i račun 

Ukoliko je došlo do greške prilikom kucanja, odnosno prije komande   unos poništavamo sa tipkom  

Ukoliko ste uvidjeli grešku poslije komande , unos poništavate sa kombinacijom tipki   →  

 

Reklamni račun

Korak 1.

Ako ste u potpunosti isprintali i potvrdili račun, i shvatili ste da ste pogriješili, potrebno je uraditi reklamni račun

Prije reklamiranja, ako reklamirate račun koji je izdat virmanski ili reklamirate račun iz prethodnog dana, morate unijeti novac u kasu, jer se reklamiranje vrši iz gotovine. 

Dok ste u modu prodaje (           ) i na ekranu stoji 0,00 unesite ukupni iznos originalnog računa, pa pritisnite tipku   

Pritišćemo   i na papir dobijamo potvrdu unosa novca.

Korak 2.

Započinjemo sa    →  → 

Ako radite sa artiklima ili uslugom reklamacija zahtijeva sljedeći niz:

 →   →   

Ako imate još artikala za reklamirati, nastavljate sa 

 →   →   

Na ekran i papir izlaze stavke.

Kada ste dodali sve stavke, možete provjeriti ukupni zbir sa tipkom 

Ako je zbir u redu, potvrđujete sa 

Ako primjetite da zbir nije u redu, možete otkazati čitav započeti reklamni račun sa kombinacijom tipki   →   i početi iznova.

Primjeri:

Ako znate šifru artikla

Ako imate programiran artikal na šifri 3 i želite reklamirati 2 komada tog artikla, ukucali biste

  →   →  →   →   →   →    → 

Izdajem reklamni račun sa dva artikla na šifri 3 i šifri 10 i želite reklamirati po jedan komada tog artikla, ukucali biste

  →   →  →   →   →   →  →   →   →      → 

Izdajem reklamni račun za uslugu programiranu na šifri 1 koja ima unaprijed programiranu cijenu, ukucali biste:

  →   →  →  →    → 

Ako ne znate šifru artikla

Koristite pretragu prije tipke 

  →   →  →    → sa tipkama / pronađemo artikal →  →    → 

Ako želite promijeniti cijenu u toku reklamiranja koristite sljedeći niz: 

   →   →     

Ako imate još artikala za reklamirati, nastavljate sa 

   →   →     

Na ekran i papir izlaze stavke.

Kada ste dodali sve stavke, možete provjeriti ukupni zbir sa tipkom 

Ako je zbir u redu, potvrđujete sa 

Ako primjetite da zbir nije u redu, možete otkazati čitav započeti reklamni račun sa kombinacijom tipki   →   i početi iznova.

Primjeri:

Ako znate šifru artikla

Ako imate programiran artikal na šifri 3 i želite reklamirati 2 komada tog artikla, ali želite mu promijeniti cijenu na 50 KM, ukucali biste:

  →   →  →   →     →  →  →   → 

Reklamiram račun za uslugu programiranu na šifri 1 i želim stornirati račun u iznosu od 100 KM, ukucali biste:

  →   →      →  →  →   → 

Ako ne znate šifru artikla

Koristite pretragu prije tipke 

  →   →  →   →    →  potom sa tipkama / pronađemo artikal →     → 

Reklamiram račun za uslugu programiranu na šifri 1 i želim stornirati račun u iznosu 100 KM bez obzira koja cijena je programirana u kasi, ukucali biste:

  →   →      →    potom sa tipkama / pronađemo artikal →     → 

 

 

Time ste poništili originalni račun, sa naglaskom da se i originalni i reklamni račun zajedno čuvaju, jer su oba evidentirana u memorjii kase i serveru porezne uprave.

 

Duplikati izvještaja i računa

Za duplikate fiskalnih i reklamnih računa:              →     → biramo vrstu duplikata kojeg želimo (FR - fiskalni račun, RF - reklamirani račun) broj računa →  

Za duplikate dnevnih izvještaja:                  →     broj dnevnog izvještaja →  


 

Izvještaji 

 

Dnevni izvještaj je zakonski obavezan ako ste imali prometa. 

Pritiskanjem tipke  krećemo se kroz izbornike

               

Za dnevni izvještaj pritisnut ćemo  
Za presjek stanja pritišćemo broj  
Za periodično izvješće Od-Do (po broju dnenovg izvješća) pritišćemo broj  
Za periodično izvješće Od-Do (po datumu) pritišćemo broj  

Kada dnevni izvještaj izađe, dužni ste da isti čuvate i upisujete u Knjigu Dnevnih Izvještaja (KDI).

 

Izvještaji po artiklima

Korak 1.


Pritiskanjem tipke  krećemo se kroz izbornike

               

Korak 2.


 →     

Na papir će izaći izvještaj.

Nakon ispisa izvještaja po artiklima na papir, na ekranu će se prikazati:

Nuliranje = 0

Sa tipkom   potvrđujemo nuliranje, i kasa je spremna za sljedeći dan.

 Ostali izvještaji su:

   Po odjeljenjima

   Po operaterima

   Po vrsti naplate (gotovina, ček, virman, kartica)

   Svi prodati artikli (oprez, može biti jako dug spisak, provjerite papir)

   Stanje u kasi (gotovina, ček, virman, kartica)

 

Unos i izlaz novca

 

Opcija namjenjena za unos novca, ukoliko svaki dan u svoju kasu ubacujete gotovinu . To morate registrovati jer je to prva stvar koje inspekcije gledaju u maloprodajama i sličnim objektima.

Dok ste u modu prodaje (           ) i na ekranu stoji 0,00 unesite ukupni iznos originalnog računa, pa pritisnite tipku   

Pritišćemo   i na papir dobijamo potvrdu unosa novca.

 

Periodični izvještaj (mjesečni  i godišnji izvještaj)

 

Korak 1.


Pritiskanjem tipke  krećemo se kroz izbornike

               

Korak 2.


Za periodični izvještaj pritišćemo 
Kasa će nam tražiti za koji opseg dana ili mjeseci tražimo izvještaj.
Na ekranu će se prikazati

OD
xx.xx.xxxx
(d/m/godina)

Prvo kucamo od kojeg datuma želimo pomoću tipki na kasi.
Potvrđujemo sa  

 

Korak 3.


Poslije toga dobijamo

DO
xx.xx.xxxx
(d/m/godina)

Gdje kucamo do kojeg datuma želimo izvještaj pomoću tipki na kasi.
Potvrđujemo sa  
Tako možemo dobiti mjesečni pregled prodaje i svaki drugi opseg dana ili mjeseci.

Ovaj izvještaj je zakonski obavezno raditi jednom mjesečno i jednom u godini.