Microsoft licenciranje

Intercomp kao registrovani partner Microsofta pruža usluge licenciranje, kao i odabir ispravnog modela licenciranja. Licenciranje pruža veću fleksibilnost kod kupovine softvera i lakše upravljanje većim brojem softverskih licecci. 
 

Programi količinskog licenciranjaMicrosoft partner visoko, microsoft licence, windowsOLP (Open License Program)
Microsoft Open License je program količinskog licenciranja namijenjen organizacijama koje žele da kupe najmanje 5 licenci. Licence se kupuju u trajno vlasništvo, a prilikom kupovine sklapa se Ugovor u trajanju od dve godine. U toku trajanja Ugovora mogu se dodatno poručivati nove licence. Softver se downloaduje sa Microsoft VLSC web sajta ili se dobija na zasebnom instalacionom medijumu. Najveća prednost nabavke putom OLP Ugovora su značajno niže cene u odnosu na FPP licence, elektronska evidencija i lako praćenje licenci, te mogućnost višestruke instalacije.

OV (Open Value)
Open Value je način količinskog licenciranja Microsoft proizvoda koji omogućava različitim organizacijama kupovinu licenci i plaćanje na godišnje rate kroz period od tri godine. Kao i kod OLP programa, za ulazak u ovaj oblik licenciranja je potrebno barem pet licenci odnosno 5 kvalifikovanih desktop računara sa legalnim operativnim sistemom. Software assurance je automatski uključen u ovom modelu te korisnik na taj način kroz relativno mala početna ulaganja ima mogućnost korištenja najnovijih verzija softvera za vreme trajanja ugovora.

Open Value postoji u tri različita modela:

Open Value Subscription je Microsoft-ov program licenciranja koji se odnosi na iznajmljivanje licenci na nivou cijele firme. Svi računari koje firma poseduje uključuju se u OVS Ugovor, a minimalan broj računara koji kvalifikuju korisnika za ovaj program je 5. Po isteku ugovora, moguće je: produžiti ugovor na još 3 godine, izvršiti otkup licenci ili raskinuti ugovor, a softver koji je bio pod ugovorom mora se deinstalirati budući da prava korištenja prestaju.

Open Value Company Wide je model liceniranja koji se odnosi na kupovinu trajnih licenci na nivou cijele firme. Na kraju ugovora dobijaju se licence sa posljednom aktuelnom verzijom u trajno vlasništvo.

Open Value Non-Company Wide je model liceniranja u kojem nije nužno pokriti sve računare u preduzeću koje se licenira odgovarajućim Microsoft proizvodima. Licence su trajne nakon isteka Ugovora od tri godine.


Bitni linkovi
Microsoft Office 365
Microsoft podrška