Kako podnijeti elektronski KUF-KIF?

Povodom odluke Uprave za indirektno oporezivanje od 2020. godine o uvođenju elektronskog podnošenja knjige ulaznih i izlaznih faktura od 2021. elektronsko podnošenje KUF-a i KIF-a postaje obavezno. Na ovoj stranici moći ćete savladati proces podnošenja datoteka na portal e-Porezi u par jednostavnih koraka.

Nakon što ste završili unošenje KUF-a i KIF-a za čitav mjesec u našem jednostavnom softveru Elektronskog KUF-a i KIF-a, obaveza je da isti podnesete najkasnije 20-tog u sljedećem mjesecu na portal UIO e-Porezi. Kreiranje .csv datoteke je jednostavno, i radi se sa tipkom "U CSV (F8)". Imate opciju da odaberete drugu lokaciju za spremanje datoteke, pretpostavljena je korisnički Desktop u folderu KUFKIFCSV. Datoteka bi trebala izgledati nešto poput ovog: 

Objašnjenje naziva csv datoteke za izvoz na e-Porezi

Potom idete na adresu portala e-Porezi gdje se nalazi glavni link "Nabavke i isporuke" gdje birati Nabavke (KUF) ili Isporuke (KIF), gdje se nalaze vaše prijašnje prijave i opcija za dodavanje novih datoteka. 

Novu datoteku unosimo klikom na "Učitavanje novog fajla" (zaokruženo na slici ispod)

Kako učitati datoteku na e-Porezi za elektronski KUF i KIF

Ako ste u našem programu ispravno vodili KUF i KIF, validacija bi trebala proći uspješno. Ako validacija nije prošla, portal će vam ukazati na kojoj liniji su greške kao i opis iste. To mogu biti netačni i nekompletni JIB ili PDV brojevi vaših kupaca i dobavljača, neispravno označeni klijenti koji nisu obveznici. Stoga je potrebno disciplinovano voditi ključne podatke vaših kupaca i dobavljača. 

Potom biste trebali vidjeti nešto slično kao na slici ispod:

Izgled portala e-Porezi za unos elektronskog KUF-a i KIF-a

Zaokrženi koraci su slijed operacija koji pratite. Za željeni period kliknete na strelicu desno (1) što će označiti fajl koji ste podnijeli, te sa tipkom Podnesi (2) dolazite do zadnjeg koraka gdje vas portal pita jeste li sigurni, što potvrđujete sa Potvrdi (3)

Nakon toga, vaš fajl bi trebao imati status Podnešeno. Tu imate opciju da ga pogledate onako kako je ga je portal preradio i trebao bi se slagati s vašom evidencijom koju imate u našem programu za vođenje KUF-a i KIF-a ili nas jednostavno kontaktirajte na naš email info@intercomp.ba ili telefon 032 730 500.

Podrška za nove tipove dokumenata je dodata u novu verziju našeg softvera. 

{GO_BACK}